Läs senare

Böcker som medicin

LitteraturKan romaner lindra psykisk ohälsa bland unga?
Ja, kanske. Intresset för biblioterapi ökar och metoden har testats i gymnasiet.

av Per Bengtsson
15 sep 2017
15 sep 2017
Böcker som medicin
Foto: Istock

Att läsning är nyttigt skriver nog de flesta lärare under på. Men det finns också studier som visar att skönlitteraturen kan ha en läkande effekt. Genom så kallade biblioterapeutiska samtal har depressioner, posttraumatisk stress och utbrändhet kunnat behandlas.
– Man drar nytta av att litteraturen berör oss och väcker känslor och tankar, förklarar psykologen och författaren Jenny Jägerfeld.

Jenny Jägerfeld. Foto: Henric Lindsten

Men vad är skillnaden mot andra boksamtal? Inom biblioterapin talar man om tre faser som läsaren går igenom. Den första är identifiering, att man känner igen sig i berättelsen. Den andra är katharsis, en slags ”emotionell release”, som lockar fram känslor som ilska eller gråt. Den sista är insikt.
– Den gör att man kan se sitt liv ur ett nytt perspektiv, säger Jenny Jägerfeld. Där tycker jag att genrer som skräck och fantasy kan fylla en viktig funktion. Man läser om något jättehemskt, och sedan kan man tänka att vad skönt att jag åtminstone lever här och nu.

Den här terminen startar Sveriges första akademiska utbildning i biblioterapi (en kurs på 7,5 hp) på Ersta Sköndal Bräcke högskola. En av målgrupperna är lärare.

Förra läsåret genomförde Jenny Jägerfeld tillsammans med en författarkollega ett pilotprojekt på Värmdö gymnasium med syfte att undersöka hur biblioterapi kan användas i klassrummet. Utgångspunkten var att allt fler unga söker hjälp för psykisk ohälsa och att biblioterapi kanske kan vara en del av det förebyggande elevhälsoarbetet.
– Det blev väldigt uppskattat. Alla var peppade och tyckte att det blev fördjupade samtal, säger hon.

Läs mer

Jenny Jägerfelds och Åsa Anderberg Strollos lärarmanual för biblioterapeutiska samtal går att beställa från Författarcentrum Öst. Mejla asa.nordlinder@forfattarcentrum.se.

ur Lärarförbundets Magasin