Ingår i temat
Skola & arbetsliv
Läs senare

”Bidraget är generöst”

Skola & arbetslivStatsbidraget till lärlingsutbildning är fortfarande generöst men det är olyckligt med sänkningen under pågående år. Det anser utbildningsminister Anna Ekström (S).

av Björn Andersson
12 sep 2019
12 sep 2019
Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

I år beslutade regeringen att minska statsbidraget för lärlingar från 482 till 382 miljoner. Pengar som ska ersätta företag som tar emot elever i gymnasial lärlingsutbildning.

Vad beror minskningen av bidrag på?
– Vi sänkte statsbidraget för gymnasial lärlingsutbildning för att kunna prioritera andra viktiga reformer på utbildningsområdet. Statsbidraget är fortfarande generöst och vår bedömning är att en viss justering inte kommer att påverka antalet utbildningsplatser. Studier och erfarenheter har visat att det inte i första hand är statsbidraget som avgör om en arbetsgivare väljer att ta emot en lärling eller inte, svarar utbildningsminister Anna Ekström (S).

Ändringen sker mitt i innevarande period, går inte det att undvika?
– Vi har ett ansträngt budgetläge och finansiering för nya reformer måste därför tas från befintliga insatser. För att kunna genomföra våra prioriterade insatser under 2019 behövdes medel redan i år. Med det sagt så tycker jag att det är olyckligt när förutsättningar ändras på det här sättet under innevarande år.

Borde inte regeringen i stället satsa mer på lärlingsutbildning då det är brist på kompetens i många av de här yrkena?
– Yrkesprogrammen är otroligt viktiga för kompetensförsörjningen, både för industrin och för välfärden. Därför har regeringen genomfört insatser för att höja yrkesprogrammens attraktivitet och det finns fortsatt ett generöst stimulansbidrag på närmare 400 miljoner kronor för lärlingsutbildning. 

Hur ser du på framtiden för gymnasial lärlingsutbildning?
– Under de senaste åren har vi sett en stor ökning av antalet lärlingar, från drygt 8 000 lärlingar 2015 till drygt 12 000 lärlingar 2018. Jag tror och hoppas att den gymnasiala lärlingsutbildningen kommer att fortsätta växa och utvecklas.

Alla artiklar i temat Skola & arbetsliv (7)

ur Lärarförbundets Magasin

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com