Läs senare

Behörigheten – en tvistefråga

Ska yrkesprogrammen ge obligatorisk högskolebehörighet? Det beror på vem av de skolpolitiska företrädarna man frågar. Möt Ibrahim Baylan, S, och Tomas Tobé, M.

18 Jun 2014

Bild: Anders G Warne.
Bild: Anders G Warne.
 

 

 

 

 

 

 

 
Ibrahim Baylan är missnöjd med det nuvarande systemet och vill införa hårdare regler för yrkesprogrammen. Dels vill han att tillståndskraven för sådan utbildning höjs, dels vill han göra om programmen till så kallade yrkescollege – med fokus på ökat samarbete mellan skola och arbetsgivare. Dessutom anser den före detta skolministern att yrkesprogrammen ska ge obligatorisk behörighet till högskolan.
– Jag tycker det, säger han. Jag har hittills inte träffat någon från något företag som sagt: ”Inom vårt yrke kommer det inte krävas så mycket utbildning eller förmåga att ta sig till ny utbildning.”

Ska yrkeslärarna legitimeras?

– Ja, i förlängningen. Jag tycker inte att yrkeslärare ska vara uteslutna från det här systemet – lika lite som jag tycker att fritidspedagoger ska vara det.

– Jag begriper mig inte på den här uppdelningen, den bygger på en gammaldags syn på vad skola och utbildning är, där man nedvärderar ett antal lärarkategorier. Då blir det ju också svårare att rekrytera.

Bör gymnasiet bli obligatoriskt?

– Ja. Av ett mycket enkelt skäl: gymnasiet är ju närmast obligatoriskt i dag på arbetsmarknaden. Väldigt få får jobb efter grundskolan.

 Tomas Tobé, ordförande i utbildningsutskottet, vill inte alls se en obligatorisk gymnasieskola.
– Nej, säger han. Jag tror inte att pliktfrågan är den avgörande. Ofta handlar det ju om att eleven är väldigt skoltrött, och det kan vi liksom inte plikta bort. Då måste vi hitta motivationsinsatser i stället.

Hur ska man öka intresset för yrkesprogrammen?

– För det första ska man tala väl om dem. Tyvärr har många gjort det till sin affärsidé att säga att man inte kan få högskolebehörighet om man läser på yrkesprogrammen, vilket är felaktigt.

Ska programmen ge obligatorisk högskolebehörighet?

– Nej, det tycker jag ska vara upp till den enskilda eleven.

Som det är i dag, alltså?

– Ja. Jag tycker att vi hittat en bra balans. Men jag är lite bekymrad över trenden att allt färre elever söker sig till yrkesprogrammen, och då blir det ju inte bättre av att många går med uppfattningen att de stänger dörrar.

Hur ska man få fler att vilja utbilda sig till yrkeslärare?

– I grunden är det en status- och lönefråga. Men där det fungerar bra har skolan ett nära samarbete med arbetsmarknaden och det lokala näringslivet, tycker jag mig ha märkt.

Ska yrkeslärarna legitimeras?

– Vi måste diskutera om det inte är en statushöjning som krävs också för yrkeslärarna, tycker jag.

De bör legitimeras, menar du?

– Jag är öppen för en sådan diskussion.

Ska yrkesprogrammen ge obligatorisk högskolebehörighet?

Sofia Enerskog, FP

– Det ska inte vara obligatoriskt att läsa in högskolebehörighet, men alla som vill göra det har och ska ha den möjligheten, under eller efter gymnasietiden. Men att tvinga alla att läsa fler teoretiska kurser, även om de inte vill, leder bara till avhopp. Regeringens gymnasiereform utestänger ingen utan ger alla elever möjlighet att själva välja. Den ger dessutom elever på yrkesutbildningar mer tid för att lära sig yrkeskunskaper.

Rosanna Dinamarca, V

– Ja.

 

Annika Eclund, KD

– Nej, inte obligatorisk högskolebehörighet. Men det ska finnas möjlighet att välja till kurser på yrkesprogrammen så att alla elever som vill kan få högskolebehörighet.

 

Susanne von Tiedemann, C

– I dag finns möjligheten för alla elever att läsa in högskolebehörighet på samtliga yrkesprogram. Centerpartiet tycker att dagens system med valfrihet föreleven är bra.

 

Per Olsson, MP

– Ja. Sverige måste ha fortsatt höga bildningsambitioner. Det är viktigt att framhålla att huvudskälet till att eleverna på yrkesprogrammen behöver goda kunskaper i svenska, engelska och matematik inte är att de nödvändigtvis går vidare till högskolan, utan att de ska klara av hela sitt yrkesliv.

 

Carina Herrstedt, SD

– Nej. Det ska däremot finnas möjlighet att frivilligt läsa in detta själv. Yrkesprogrammen ska vara just yrkesprogram och skilja sig från de mer teoretiska utbildningarna.

ur Lärarförbundets Magasin