Läs senare

Åtta yrkesprogram ska förändras

AktuelltRegeringen har beslutat om förändringar för åtta yrkes­program. Ett mål är att fler ska bli undersköterskor.
– Jag tror stenhårt på det här med en mer gemensam utbildning, säger Per Frössevi, lärare på vård- och omsorgsprogrammet.

av Björn Andersson
05 feb 2020
05 feb 2020
Per Frössevi, vårdlärare i Katrineholm.
Foto: Magnus Andersson

Yrkesprogrammen är basen för väl­färdens och industrins kompetensförsörjning. Det betonar utbildningsminister Anna Ekström med anledning av de förändringar som väntar för åtta yrkesprogram.
– Det är viktigt att vi är lyhörda och anpassar gymnasieskolans yrkesprogram, säger hon i ett pressmeddelande.

Enligt regeringen har de tagit hänsyn till arbetsmarknadens behov, elevernas val och huvudmännens förutsättningar i de justeringar som kommer att beröra åtta yrkesprogram.

Jag tror stenhårt på en sammanhållen utbildning för alla på programmet.

För vård- och omsorgsprogrammet ska de programgemensamma ämnena utökas från 1 100 till 1 400 poäng. Fem av dagens ämnen föreslås upphävas. En del av innehållet från dem förslås i stället lyftas över till något eller några av sju nya ämnen.

Syftet med förändringarna är att skapa en nationellt sammanhållen utbildning som på ett bättre sätt ska förbereda eleverna att kunna arbeta som undersköterska. Något som också Socialstyrelsen har önskat.

Utbildningsminister Anna Ekström.
Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Per Frössevi, yrkeslärare på vård- och omsorgsprogrammet i Katrineholm, välkomnar förändringarna.
– Jag tror stenhårt på en sammanhållen utbildning för alla på programmet. Då blir det svårare för arbetsgivare inom vården att säga att eleverna har läst fel kurser när de söker jobb. Det inträffar då och då i dagsläget, säger han.

Hans erfarenhet är att intresset för att bli undersköterska är ungefär lika stort som att läsa vidare på högskola för att kunna bli sjuksköterska.
– Det förekommer ibland fördomar om att vårdutbildning inte är så avancerad. Men det krävs en hel del för att klara programmet. Det kan vara en stor utmaning för dem som är nyanlända och behöver kämpa en del med språket. Att läsa extra kurser för högskolebehörighet blir då så klart ännu en utmaning, säger Per Frössevi.

Det är regeringen som har beslutat om ändringarna i examensmålen, inriktningsnamn och programgemensamma ämnen för flera yrkesprogram.

Skolverket har tagit fram förslag om ämnesplaner, innehåll i inriktningar och programfördjupningar. De förslagen har nyligen varit ute på remiss. Enligt tidsplanen ska förändringarna på yrkesprogrammen införas från höstterminen 2021.

Förändringar på åtta program

Barn- och fritidsprogrammet

Regeringen har beslutat att inriktningarna peda­gogiskt arbete och socialt arbete slås samman till en gemensam inriktning. Det här ska ge bättre grund för anställning då både det pedagogiska och det sociala perspektivet behövs i arbete i till exempel förskola och skola.

Fordons- och transport­­programmet

Inriktningen godshantering tas bort. Inriktningen har endast haft sju elever läsåret 2018/19. Skolverket föreslår att de kurser som inte kommer att finnas inom inriktningen i stället ska kunna väljas i programmets fördjupning.

Hotell- och turismprogrammet

Inriktningarna hotell och konferens samt turist och resor slås samman. Kursen hållbar turism läggs till bland de program­gemenamma ämnena.

Hantverksprogrammet

Inriktningen frisör byter namn till frisör, barberare och hår- och makeupstylist. Mot bakgrund av det föreslår Skolverket nya kurser i ämnena hantverk och barberare samt hår- och makeupstylist. Bakgrunden till förändringarna är att bland annat frisörbranschen har önskat en utbildning till barberaryrket.

Naturbruksprogrammet

En ny inriktning, naturturism, skapas och programmet får ett nytt ämne med samma namn. Inriktningarna djur delas upp i inriktningarna djurvård och hästhållning. Inriktningarnas poängomfattningar utökas med mellan 500 och 700 poäng.

Restaurang- och livsmedelsprogrammet

Inriktningen färskvaror, delikatess och catering tas bort från programmet. I dag är det endast en skola i landet som erbjuder den. Kurserna som nu ingår i den här inriktningen kommer att erbjudas som programfördjupning till alla elever.

VVS- och fastighetsprogrammet

Ämnet ellära med kursen praktisk ellära ersätts av ämnet elektroteknik med kursen elkraftteknik. Inriktningen ventilationsteknik byter namn till ventilation med ämnet ventilation – installation.

Vård- och omsorgsprogrammet

Omfattningen av de programgemensamma ämnena utökas från 1 100 till 1 400 poäng. Med anledning av det förslår Skolverket att fem av dagens ämnen tas bort och att en del av innehållet från dem ingår i något eller några av sju nya ämnen. Bakgrunden är bland annat att få en mer anpassad utbildning för den som vill bli undersköterska.

ur Lärarförbundets Magasin

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com