Ingår i temat
Tema: Status
Läs senare

”Att vara extra kunnig kan öka statusen”

Sofi Persson tror att det finns lika många definitioner av status som det finns lärare. Själv satsar hon på att bredda sin behörighet genom Lärarlyftet på Göteborgs universitet.

28 Okt 2016

Foto: Nicklas Blom

Sofi Persson är lärare på Åre gymnasieskola i Järpen. Hon undervisar i matematik, fysik och teknik. Drivkraften till att gå Lärarlyftet är bland annat att teknikprogrammet nyligen har startat på skolan. Det är just teknikämnet hon nu vill bli behörig i. Men hon tror inte att hennes status som lärare kommer att öka på grund av det.

– Eftersom jag redan har behörighet i flera andra ämnen så har det nog ingen större betydelse. Jag tycker att man ska vara behörig i samtliga ämnen som man undervisar i.

Sofi Persson har tidigare arbetat som lärare i högstadiet i flera år.

– Bytet till gymnasieskolan kändes rätt och jag trivs bättre med arbetsuppgifterna.

Hon är inte förstelärare på sin skola och säger lite syrligt att hon är ”sämstelärare”. Enligt henne hade alla skattepengar som är nedlagda i karriärtjänster och lärarlönelyft gjort mest nytta om de delats lika mellan alla undervisande lärare.

– Finns det något system som har påverkat sammanhållningen negativt i lärarkåren så är det karriärtjänsterna. Politiker och arbetsgivare verkar inte förstå värdet av att främja samarbete i skolan.

Hon har svårt säga vad som ger status för en lärare. Det kan också skilja sig ur ett samhällsperspektiv och hur man ses av kollegor och elever.

– Att vara extra ambitiös, extra omtyckt av elever, extra kunnig kan ju bidra till att få ökad status. Det finns nog lika många svar på vad som ger status som det finns lärare.

En del insatser som kan ge status på en skola och som kan vara löneutvecklande tar tid från undervisningen, menar Sofi Persson. Det kan handla om att marknadsföra sin skola, att arbeta med olika projekt, schemaläggning eller administration. Om hon fick bestämma så skulle det vara tvärtom.

– Ju mer man jobbar med undervisning och planering av den desto bättre löneutveckling skulle man ha. Arbetstiden är densamma för alla så då borde ju den som ägnar mer tid till undervisning rimligtvis vara den som utvecklar undervisningen bättre.

Sofi Persson

Bor: I Åre kommun.

Bakgrund: Lärare i högstadiet.

Arbetar i dag som: Gymnasielärare. Undervisar i matematik, fysik och teknik.

Alla artiklar i temat Tema: Status (8)

ur Lärarförbundets Magasin