Läs senare

Arvet från grundskolan

27 Maj 2016

Höga inträdeskrav så att eleverna kommer väl förberedda. Det var en av intentionerna när den nya gymnasieskolan sjösattes 2011.

Men när vår reporter Per Hagström började leta statistik inför vårt tema om avhopp såg han att tusentals elever som kommit in på nationella program hade små möjligheter att klara sina studier. Den som med nöd och näppe tagits in riskerar i mycket större utsträckning att hoppa av (läs mer på sidorna 6–7).

Häromdagen kom Skolverkets rapport Attityder till skolan 2015. I den framgår att nära hälften av grundskollärarna är nöjda med sina elevers förkunskaper. Bland gymnasielärarna är läget ett annat: endast två av tio tycker att deras elever har ganska eller mycket goda förkunskaper.

En förklaring till gymnasieskolans problem tycks alltså vara vad som hände – och inte hände – i grundskolan. Men den beskrivningen kommer inte att hjälpa någon elev att fullfölja gymnasiet. Det som behövs är strukturer, kunskap och tid att ge alla elever stöd – inte minst till dem som precis passerat nålsögat till ett nationellt program och ligger i farozonen att slås ut.

Jag hoppas att du som läser får med dig några tankar och användbara idéer av vårt fokus om avhopp. Hör gärna av dig med synpunkter!

ur Lärarförbundets Magasin