Läs senare

Äntligen dags att skrota kursbetygen?

av Gertrud Svensén
09 Feb 2018
09 Feb 2018
Gertrud Svensén, chefredaktör.

Den som bevakar skolfrågor behöver aldrig vara sysslolös. Till exempel får man just nu tio träffar om man söker på pågående utredningar på utbildningsdepartementet. Och nyligen meddelade gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström (S) att hon kommer att tillsätta ytterligare en utredning: om ämnesbetyg.

Ända sedan kursbetygen infördes i början av 1990-talet har de kritiserats för att skapa stress hos eleverna, fragmentisera kunskaperna och öka lärarnas administration. Flera gånger sedan dess har de också varit uppe för prövning. Gymnasiekommittén kom år 2000 fram till att de skulle behållas. Några år senare föreslog regeringen att de skulle avskaffas och ersättas av ämnesbetyg. Men reformen Gy07 hann aldrig sjösättas eftersom det kom ett maktskifte emellan. Den nya regeringen tillsatte i stället ännu en utredning, som landade i att kursbetygen skulle behållas.

Ytterligare några år senare var det dags igen, med mastodontutredningen En gymnasieutbildning för alla. Då blev slutsatsen att ämnesbetyg var att föredra – men först måste frågan utredas ytterligare. Och nu, drygt ett år senare, meddelar alltså regeringen att det är dags.

Missförstå mig inte. Jag är naturligtvis för att genomgripande förändringar i skolan görs klokt och med eftertanke. Det motsatta kan inte få annat än förödande konsekvenser. Och betygssystemet är en fråga som rymmer många dimensioner och som påverkar skolan på ett genomgripande plan.

Men jag kan ändå inte låta bli att förundras över att kursbetygen levt kvar så länge, under tidvis så hård kritik. Låt oss hoppas att den kommande utredningen gör ett gediget och snabbt jobb – och att förslaget håller hela vägen genom riksdagen och ut på skolorna. För elevernas och lärarnas skull.

ur Lärarförbundets Magasin