Läs senare

Ämnesbetyg möter motstånd

AktuelltSveriges Kommuner och Landsting är kritiska till att införa ämnesbetyg. Även andra instanser är tveksamma till gymnasieutredningens förslag.

av Björn Andersson
07 apr 2017
07 apr 2017
Utredaren Helén Ängmo lämnade över En gymnasieutbildning för alla till gymnasie­minister Anna Ekström i november.
Foto: TT

Huvudsyftet med gymnasieutredningen, som presenterades i november, är att få alla att påbörja och fullfölja en gymnasieutbildning. Ett genomgripande förslag är en övergång från kursbetyg till ämnesbetyg. Syftet är att bland annat minska stressen hos elever och lärare.

Nu har remissyttrandena kommit in till utredningen. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) anser att det inte är värt att avsätta den tid och de resurser som det skulle innebära att ändra dagens betygssystem. I stället skulle problemen kunna lösas genom att skapa mer omfattande kurser i olika ämnen, menar SKL. Dagens kursbetyg innebär att en elev får i genomsnitt 26 betyg. Det är tio fler än i det förra systemet med ämnesbetyg.

Skolverket anser att det behövs en ny utredning för att avgöra om en ämnesutformad gymnasieskola är att föredra framför kursbetyg. Men det är inte säkert att ämnesbetyg skulle lösa grundläggande problem. Den stress som eleverna i dag känner inför betyg kan vara kopplad till en bristande tilltro till betygens likvärdighet. Införandet av ämnesbetyg kan också leda till att eleverna får fler bedömningstillfällen sent i utbildningen vilket kan vara stressande, betonar Skolverket.

Lärarförbundet är i sitt remissyttrande ”försiktigt positiva” till förslaget om en ämnesutformad gymnasieskola. En övergång till ämnesbetyg förutsätter en reformering av gymnasieskolan.
– Därför krävs det ett brett politiskt stöd och en blocköverskridande överenskommelse för långsiktighet, kommenterar Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand.

Kan det vara värt att behålla kursbetygen för att slippa ännu en stor förändring av gymnasieskolan?
– Det finns nackdelar med dagens system där betyg sätts efter varje kurs. Men en förändring till ämnesbetyg måste göras med ansvar och stor lyhördhet till lärarkåren, säger Johanna Jaara Åstrand.

Lärarnas Riksförbund anser att införandet av en timplan bör utredas i samband med övergång till ämnesbetyg. Ämnena ska då kunna kopplas till antal timmar i stället för antal poäng.

Svenskt Näringsliv och Friskolornas Riksförbund är positiva till förslaget att införa ämnesbetyg.

Gymnasieutredningens förslag innebär att en ny utredning ska tillsättas för att ta fram författningsförslag om ett system med ämnesbetyg. Den tidpunkt som angetts för en övergång är 2021 eller 2022. Totalt finns det 97 förslag i utredningen En gymnasieutbildning för alla. Exempel på andra delar är att högskolebehörighet ska vara grunden på yrkesprogram, att alla elever ska ha rätt till en mentor och att ett estetiskt ämne ska vara obligatoriskt.

ur Lärarförbundets Magasin

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com