Läs senare

6 frågor …

Aktuellt… till Emma Lindgren, bibliotekarie på Bessemerskolan i Sandviken, som fått två utmärkelser under året.

av Björn Andersson
14 Dec 2018
14 Dec 2018
Foto: Jenny Nilsson

I en motivering till Årets skolbibliotek betonas utmaningen att arbeta med ett brett utbud med både yrkesprogram och högskoleförberedande. Vad är speciellt i det arbetet?

– Det kräver en stor bredd i det vi sysslar med. Läs- och skrivutveckling och mediekunnighet gynnas av att kopplas till de ämnen som eleverna läser.

Kan du ge något exempel på hur ni arbetat med den kopplingen?

– I fordonsprogrammet har vi läst böcker som handlar om bilar eller andra fordon för att få en ingång som eleverna känner igen. Den boken vi läst med ettorna är Getting away with it av Anne Cassidy. Det är en etisk moralisk dramatik i boken som utgår från en bilolycka.

Hur arbetar ni med läsprojekt?

– Vi bibliotekarier och lärarna läser högt för eleverna. Vi läser en stund, diskuterar innehållet och gör olika uppgifter kopplade till texten. Några uppgifter kan vara att göra kahooter, som är digital frågesport, baserade på boken eller att ha kreativt skrivande om vad man tror kommer att hända sedan i handlingen. När man läser högt tillsammans så ökar läsförståelsen. Nu har vi nära 15 läsprojekt på gång med lika många klasser. Ett projekt kan pågå från fem till 20 lektioner.

Hur organiserar ni samverkan med lärarna?

– Vi har en biblioteksplan där ansvarsfördelningen mellan lärare, skolledning och bibliotek fastslås. Vi har god hjälp av att de obligatoriska delarna är schemalagda av skolledningen. Vi har 140 lärare och 1 200 elever så vi kan inte springa och jaga alla.

Vilka böcker är populära att låna?

– Fantasyböcker och science fiction är populärt. Ungdomsböcker är också populära både på svenska och engelska. För elever med läs- och skrivsvårigheter har vi talböcker.

Hur känns det att få utmärkelserna Årets skolbibliotek och Skolbibliotek i världsklass?

– Jätteroligt så klart. Det känns som ett kvitto på att vi arbetar på rätt sätt. Priset för Årets skolbibliotek är att vi får bjuda in en författare. Vi får se vem det blir.

ur Lärarförbundets Magasin