Läs senare

6 frågor …

Aktuellt… till Petter A Stordalen, norsk ledare i hotellbranschen som inlett ett samarbete med Realgymnasiet i Stockholm. Efter examen på hotell- och turismprogrammet är eleverna garanterade jobb.

av Björn Andersson
14 sep 2018
14 sep 2018
Foto: Tord-Erik Andresen

Vilket är syftet med den här nya utbildningen?
– Att klara rekryteringen och att skapa uppmärksamhet kring branschen. Vi vill också pröva en ny modell för utbildning. Vi börjar i Stockholm med 21 elever som får sin praktik på Quality Hotel Globe, men på sikt kan modellen kanske utvidgas till fler städer.

Finns det här upplägget i Norge?
– Nej, inte på det här sättet. Många utbildningar inom besöksnäringen baseras på att man är klar med gymnasiet. Samarbetet med Realgymnasiet tilltalar mig då det i lärlingsutbildningen ingår teori i skolan och praktisk erfarenhet med uppgifter på hotell.

Är det svårt att rekrytera personer till besöksnäringen?
– I en del yrken ja. Det har till exempel varit brist på kockar. Men det är också en näring där du kan börja med vissa uppgifter utan att ha så lång utbildning, för att sedan arbeta dig uppåt. Vi har i dag över 170 nationaliteter i vår kedja. En del personer kan varken tala norska eller svenska men det går bra ändå.

Eleverna på den nya utbildningen får jobbgaranti i sex månader. Vilka yrken kan det handla om?
– Allt som ingår inom hotell. Det kan vara reception, servering, frukost, städ. Jag är till exempel säker på att vi bland de eleverna jag träffat har en framtida receptionschef. Hur jobbgarantin fungerar har bestämts av ledningen på hotellet i Stockholm.

Vilka kompetenser är viktiga för arbete inom hotell och turism?
– Att man gillar människor och har passion för sitt yrke. Det handlar ju om att du som gäst ska tycka att här var det fint att vara. Jag har till exempel varit på fina hotell i världen men upplevt att de där skulle behöva en kurs hos oss. Attityd och entusiasm är viktigt – det är hotellbranschen.

Varför tror du att så många svenska ungdomar jobbar med besöksnäringen i Norge?
– De är serviceinriktade, det är bra betalt och det var brist på arbetskraft i Norge. Många jobbade hårt, sparade pengar och åkte sen tillbaka.

ur Lärarförbundets Magasin

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com