Läs senare

6 frågor …

Aktuellt… till Lars Rehnberg, förvaltningsdirektör i Malmö stad, som övergår till att enbart erbjuda lärlingsutbildning på vissa program.

av Björn Andersson
13 Dec 2017
13 Dec 2017
Foto: Pelle Jernryd/Malmö stad

Är övergång till lärlingsutbildningar ett sätt att möta lärarbristen då mer utbildning nu kommer att genomföras ute på företagen?
– Bakgrunden är att de här utbildningarna har haft en negativ trend när det gäller söktrycket. För få elever gör att vi inte kan hålla en skolförlagd utbildning på en kvalitetsnivå som är tillräcklig. Vi har Malmö lärlingscentrum där vi nu kan göra ytterligare satsningar.

För få elever gör att vi inte kan hålla tillräckligt hög nivå.

Kommer det att bli uppsägningar på skolorna?
– Kanske ett fåtal. Industritekniskt program har inte haft någon egentlig verksamhet, inom bygg har vi nu bara årskurs tre och vad gäller frisör har vi redan gjort anpassningar.

Varför berör förändringarna just de här utbildningarna?
– Vi vill pröva andra former för de aktuella programmen där vi kan knyta till oss den profession som finns i arbets­livet. Byggsektorn är till exempel en bred bransch med flera olika yrken och där tror vi att lärlingsformen kan vara en intressant modell.

Finns det tillräckligt med yrkeslärare för att besöka eleverna på arbetsplatserna?
– Ja, vi måste ta vårt ansvar som huvudman och garantera kvaliteten på lärlingsutbildningen.

Är ni inte oroliga för att friskolorna ska ta över mer när ni enbart har lärlingsutbildning på de här programmen?
– Det viktiga är att våra elever i Malmö kan erbjudas utbildningar av hög kvalitet. Vi vill ha yrkesprogram i bra samverkan med näringslivet och där vi kan få elever som vill gå de här programmen.

Kommer lärlingsutbildning bli det enda alternativet på fler av Malmö stads yrkesprogram framöver?
– Nej, vi har andra yrkesprogram i Malmö stad med gott söktryck och god kvalitet.

ur Lärarförbundets Magasin