Läs senare

5 frågor till Helena Korp, universitetslektor i pedagogik

Hej Helena Korp, som har undersökt hur synen på människor som antingen praktiskt eller teoretiskt lagda påverkar elever på fordons- och transportprogrammet.

02 mar 2012

Foto: Högskolan Väst1. Praktiskt eller teoretiskt lagd – varför intresserar frågan dig?
– Det finns ett sätt att se på personer som att de är duktiga antingen praktiskt eller teoretiskt. Det är ett vanligt sätt att förklara varför många elever på yrkesprogrammen har låga betyg i matte eller svenska. Jag vill göra upp med termerna om läggning. Dessa föreställningar går lätt i självuppfyllelse. Eleverna bryr sig inte om att göra sådant som inte hör ihop med deras läggning, och lärarna ser inte några utvecklingsmöjligheter.

2. Varför delar vi upp på det sättet?

– Dualismen är djupt rotad i vår västerländska kultur, ända sedan Platon. Industrialismen och dess arbetsfördelning har också byggt på att sortera människor. I dag finns ett politiskt intresse av att dela upp och klassificera. Nya gymnasieskolan utgår från att elever är praktiska eller teoretiska. Mycket talar för att vi går i konservativ riktning.

3. Du deltog i en kurs i fordonsmekanik. Vad upptäckte du?

– Eleverna hade en mycket utvecklad förståelse för komplexa system. Jag blev jätteimponerad av en kille som resonerade på en väldigt avancerad nivå om förhållandet mellan tryck, kraft, area och anläggningsyta. Denna elev klarar inte A-kursen i matte, trots att hans resonemang låg långt över vad som krävs i kursen. Sammanhanget är alltså viktigt för hur man uppvisar sin intelligens.

4. Hur ska vi komma ifrån denna uppdelning av människor?

– Vi måste göra upp med tankefigurerna att människor är så mycket ”av naturen”. I skolan kan kärnämneslärarna vara med när eleverna jobbar i sina yrkesämnen. Det är också viktigt att yrkeslärarna visar på sin egen allsidighet.

5. Jag hade tänkt fråga om du är praktiskt eller teoretiskt lagd,men nu känns frågan lite dum …

– Ja, jag tror ju inte på detta med läggning. Vad som är teoretiskt och praktiskt är inte givet. Jag älskar att laga mat. Matlagning är ett hantverk, men man analyserar också smaker och tillämpar kunskaper om råvaror. Matlagning har alltså också en teoretisk dimension.

Namn: Helena Krop

Bor: Vänersborg

Yrke: Lärare och forskare

Bästa egna praktiska talang: Skriva och laga mat, fast det är ju mycket teori i det också (se fråga 5)!

Drömyrke, om jag inte var lärare: Jag skulle vilja driva en skolrestaurang där människor i närsamhället bidrar och hjälper till att laga ekologisk och billig mat.

ur Lärarförbundets Magasin