Läs senare

5 frågor …

Aktuellt… till Erik Blom, elev på ekonomi­programmet och ledamot i Skolkommissionen som nu har lämnat sitt slutbetänkande till regeringen.

av Björn Andersson
02 Jun 2017
02 Jun 2017
Foto: Sara MacKey

Vilket tycker du är det viktigaste förslaget?
– Det är helheten om långsiktiga spelregler för utbildningssystemet. Det handlar om att säkra lärar- och skolledarförsörjningen, skapa ordning och trygghet i klassrummen och att se till att det finns en nationellt likvärdig finansiering av skolan.

Det skulle ta bort incitament för eleverna att anstränga sig.

Ett förslag är lottning till populära grundskolor. Skulle det kunna fungera även för gymnasieskolan?
– Det skulle vara helt oacceptabelt då det skulle ta bort incitament för eleverna att anstränga sig. Det förslag vi lade fram om lottning till populära grundskolor måste också utredas mer.

Hur ser du på förslaget om att fler kommuner ska kunna erbjuda fler gymnasieutbildningar?
– Det behövs mer samverkan mellan kommuner för att kunna dimensionera gymnasieskolan bättre och för att se till att det finns program som möter efterfrågan i regionerna. Vi föreslår att en statlig skolmyndighet ska finnas regionalt för att stötta kommunerna med de här frågorna. Det finns många kommuner som egentligen är för små för att vara huvudmän för gymnasieskolan.

Hur har det varit att arbeta i Skolkommissionen?
– Det har varit spännande och roligt att få läsa in sig på utbildningspolitiska frågor och försöka tänka ut vad konsekvenserna kan bli av olika förslag.

Har det varit slitningar också?
– Nej, jag tycker att alla har gått in med en pragmatisk hållning och förståelse för de utmaningar som finns i skolan. I grunden är vi eniga om de förslag vi lagt fram.

ur Lärarförbundets Magasin