Läs senare

Han vill involvera näringslivet mer i yrkesprogrammen

AktuelltHåkan Buskhe, koncernchef för Saab och ordförande i Svenskt näringslivs gymnasiekommission, har presenterat flera förslag för att förändra gymnasieskolan.

av Björn Andersson
05 apr 2019
05 apr 2019
Foto: Ingemar Lindewall/Saab AB

Vilka är mottagare till förslagen?
– Politiker i allmänhet men också brett inom näringslivet och facket. Vårt anslag i utredningen är inte att vi vill peka finger då det också finns mycket som är bra i skolan. Vi vill få höjd i diskussionen om vad som behöver göras utifrån kunskapsnivå och former. Vi har satt tidsperspektivet till 2030.

Det är inget remissyttrande. Kan ni då vara säkra på att någon mottagare lyssnar?
– Vi pratar med politiker och andra beslutsfattare och förslagen från kommissionen kan ses som ett positionspapper från Svenskt näringsliv.

Vilken är den viktigaste förändringen som behövs för gymnasieskolan?
– För eleverna är gymnasiet väldigt oförlåtande och stressande. Missar man en kurs tidigt så blir man inte godkänd framöver eftersom det inte går att tenta om, som det gör i högskolan. Vi vill bland annat införa ämnesbetyg för att delvis komma ifrån stressen. Gymnasiet behöver bli mindre ödesmättat och det behövs mer glädje i lärandet.

Ni föreslår att rektorer ska få anställa lärare som har den ”sakkompetens” som behövs. Kan det vara personer utan lärarbehörighet?
– Det är väldigt viktigt att vi har en lärarkår som är rätt utbildad och att deras ställning stärks. Men inom vissa ämnesområden, där man kanske behöver ha ett antal undervisningspass, så kan det vara minst lika viktigt med en specifik sakkompetens.

Ni vill att näringslivets ska bli mer involverat i yrkesprogrammen. Innebär inte det en risk för att det lokala näringslivet styr för mycket mot den sektor som finns på just den orten?
– En sådan risk kan finnas. Men problemet i dag är att det är för få som väljer yrkesprogram. Kommunala yrkesgymnasier har inte alltid de medel som behövs för den högteknologiska utbildning som krävs för att jobba i industrin i dag.  Det kan handla om allt från moderna CNC-maskiner till avancerad programmering. Man kan vända på det och säga att näringslivet måste ta ett större ansvar för främst yrkesprogram men även andra gymnasieutbildningar.

ur Lärarförbundets Magasin

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com