Läs senare

”Viktigt med ett varmt välkomnande”

AktuelltFem frågor till Elin Kebert, projektledare för branschrekrytering på Sveriges Byggindustrier, om att allt fler kvinnor söker bygg- och anläggningsprogrammet.

av Björn Andersson
26 okt 2018
26 okt 2018
Foto: Tord-Erik Andresen

Vad tror du att ökningen beror på?
– Jag tror att bilden har förändrats om vilka som passar som samhällsbyggare. Kvinnor syns nu allt mer. Kvinnor sitter i styrelser, leder produktionen ute på byggen och är ute i skolorna och föreläser om branschen. En viktig del är också skoltävlingar som Yrkes-SM och Yrkes-EM som nyligen avgjorts.
– Det har också startats initiativ med lärlingsutbildningar. Ett exempel är Ikanos hantverksutbildning för 16 kvinnliga snickarlärlingar som fick över 300 sökande.

Ska skolorna tänka på något speciellt när de nya eleverna börjar?
– Ett varmt välkomnande är bra så att både tjejer och killar trivs från början och känner att programmet passar. Där är yrkeslärares roll som mentor och coach otroligt viktig, men det kan även handla om kamratövningar vid starten. Andra viktiga delar är att det finns bra programråd, att eleverna får kontakt med branschen så att de ser att de är välkomna på arbetsmarknaden och att de får tillgång till allt praktiskt såsom bra arbetskläder, skyddsutrustning och verktyg.

Är det specifika utmaningar med att vara kvinna på en byggarbetsplats?
– Nej, egentligen inte. Det är en utmaning generellt sett med ny teknik och digitalisering. Vill man bygga samhället så är man välkommen både som kvinna och man.

Har nakenkalendrarna försvunnit från byggbodarna?
– Ja, det är mest en gammal schablonbild. Men det gäller att jobba aktivt med värdegrundsfrågor på alla företag – en bra kultur är en färskvara. Våra medlemsföretag jobbar aktivt med arbetsmiljön. Åtta av tio sätter kompetensförsörjning som sitt största orosmoment inför framtiden och då blir det affärskritiskt att vara mån om personalen och verka för att välkomna praktikanter från byggutbildningar.

Trots ökningen så är det bara cirka tio procent kvinnor som sökt programmet i första hand. Vad vore optimalt?
– Det är svårt att säga men alla arbetsplatser mår bra av att vara jämställda. En blandning av personer och kompetenser är eftersträvansvärt.

ur Lärarförbundets Magasin