Läs senare

5 frågor …

Aktuellt… till Louise Aronsson, projektledare på Tilia för gymnasiesatsningen om psykisk hälsa.

av Björn Andersson
06 apr 2018
06 apr 2018
Foto: Malin Nerby

Ni ska ge kunskap om och verktyg för psykisk hälsa. Vad är det för verktyg?
– Bara ökad medvetenhet och kunskap om psykisk ohälsa är viktiga verktyg för unga i dag. Det är anmärkningsvärt att unga inte fått denna kunskap av samhället.

Vad gör ni ute på skolorna?
– Vi föreläser och pratar med eleverna om psykisk hälsa och ohälsa. En vanlig fråga som vi får är: ”Hur vet jag om det är psykisk ohälsa eller livet som gör ont?” Vi diskuterar normer, fördomar, ideal och skolstress. Behovet är stort.
– Vi gör det här i hela landet men i Stockholms län har vi ett särskilt erbjudande eftersom vi fått stöd av Socialstyrelsen och Gålöstiftelsen. Nästa år hoppas vi kunna erbjuda samma paket för hela landet.

Hur är intresset från skolorna att ta emot er?
– Vi får ofta förfrågningar från elever och elevkårer men också från elevhälsan. Lärare och elevhälsopersonal ser att det finns ett stort behov av att prata om oro och stress i skolan. Vi som ideell organisation erbjuder stöd och vi kan fånga upp de elever som behöver professionell hjälp inom vården.

Varför vill Tilia att begreppet psykisk hälsa ska finnas med i läroplanen?
– I dag finns enbart fysisk hälsa med, men psykisk ohälsa beräknas vara vår största sjukdomsbörda år 2030. Ska samhället få stopp på trenden där ungas ohälsa drastiskt ökar behöver ämnet integreras i hela skolan och alla ämnen.

Vad kan skolan göra för att unga inte ska drabbas av psykisk ohälsa?
– Vi möter tusentals unga årligen som upplever en stor skolrelaterad stress. De behöver få med sig att det är skillnad på vem man är och vad man gör. Att människovärdet inte kopplas till prestationer och betyg. Lyssna på ungdomarna och inkludera dem i arbetet med skolans arbetsmiljö. Det kan handla om individuell anpassning, hur den fysiska och psykiska miljön är och att elevhälsan finns tillgänglig på annat sätt än i dag.

ur Lärarförbundets Magasin

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com