Läs senare

5 frågor …

Aktuellt… till Helena Barrett, projektledare för skolsatsningen inom Forum för levande historia.

av Björn Andersson
09 feb 2018
09 feb 2018
Foto: Henrik Gahnström

Enligt er undersökning tror 44 procent att rasismen kommer att öka i samhället. Vad kan den siffran bero på?
– Det är för tidigt att säga något om resultaten. Undersökningen visar att det är viktiga samhällsfrågor där kunskap och samtal behövs för att skapa medvetenhet och förändring.

Tyder siffran på en pessimistisk framtidsvision när det gäller mångfald och tolerans?
– Så skulle jag absolut inte våga tolka det. Vi lever i en tid när de här frågorna finns överallt och då funderar vi över dem. I politiken, på sociala medier och på arbetsplatsen. Och det är bland annat skolans uppdrag att jobba med den komplexa verkligheten. I skolan ska eleverna inhämta både kunskap och värden.

Hur ska man kunna öka toleransen bland gymnasieelever?
– Det finns många olika sätt att arbeta med dessa frågor. Vi har till exempel nyligen tagit fram ett digitalt klassrumsmaterial, som är inriktat på kritiskt tänkande. Ungdomstiden är viktig för att påverka inställning vad gäller tolerans.

Vad ska en lärare göra om rasistiska glåpord förekommer under en lektion?
– Det viktigaste är att man inte duckar. Skolan har ett ansvar för att alla elever möts med respekt och har en trygg miljö fri från kränkningar. Sådana här händelser kan vara ett tillfälle att öppna upp i klassen för ett lärandetillfälle. Ibland kan det vara så att man inte vet vad orden som slängs ut betyder eller hur de kan påverka eller såra andra.

Om det är en lektion i matematik ska man då bryta och prata om rasism?
– Det är svårt att svara generellt på hur man ska agera utifrån olika specifika händelser. Personalgruppen bör ha gemensamma diskussioner om hur man hanterar och agerar på saker som man hör och ser som kan kopplas till rasism. Personalen bör också självkritiskt reflektera över sina egna förhållningssätt till eleverna i olika avseenden. Otryggheten ökar i skolorna om det bara är några eldsjälar som driver de här frågorna.

ur Lärarförbundets Magasin