Läs senare

4 frågor …

Aktuellt… till Olle Johansson (S), kommunalråd i Norrköping med ansvar för skolan.

av Björn Andersson
07 apr 2017
07 apr 2017
Foto: Fotofabriken

Ni planerar att låta gymnasieeleverna börja senare på morgonen för att lätta på trycket i kollektivtrafiken. Ska det få styra?
– Det kom som ett inspel från kollektivtrafiken om att senarelägga skoldagarna på gymnasiet. Då sa vi att vi ska utreda frågan. Får vi smidigare kollektivtrafik och bättre resultat i gymnasieskolan för samma pengar så är det bra. Men vi gör det bara om vi ser att det är bra för våra elever.

Hur ska ni se det?
– Det är det vi ska utreda nu, bland annat genom att se vad forskningen visar. Vi har också blivit kontaktade av en sömnforskare från Lund som är intresserad av våra planer. Jag tror på detta och kanske inte bara för gymnasiet utan också för högstadiet. Jag vet själv att det var jäkligt svårt att komma upp när man gick i gymnasiet. Men sen finns det nog de som hävdar att det bästa är att lägga sig en timme tidigare.

Ska lärarna tvingas att sluta senare?
– Det får vi titta igenom. En gymnasielärare undervisar cirka 16 timmar i veckan och har även annat arbete. Arbetsuppgifterna kanske kan läggas upp annorlunda så att dagen inte behöver sluta så mycket senare. Jag tror att det här är en fråga som bubblar i Sverige nu, så det kanske blir vanligt på fler ställen.

Har du fått några reaktioner?
– Jag har inte hört så mycket från lärarna än. En elevkår som jag träffat var positiv och jag har mött föräldrar som sagt ”yes, vad skönt – då slipper jag tjata så mycket”. I dag är det många elever som pendlar eftersom de väljer gymnasie­skola inom större områden och då kan det vara värdefullt med senare skolstart. Men det är inte bra om de ändå måste åka samma tid som nu och får vänta i skolan. Jag kan tänka mig att skoldagen kanske kan börja senast halv tio. Starten, om detta blir verklighet, kan nog ske först hösten 2018. Kanske tidigare om vi gör försök i mindre skala.

ur Lärarförbundets Magasin