Läs senare

4 frågor …

… till Håkan Wallengren, gymnasiechef på Thorengruppen AB som har inlett ett samarbete med Friends.

av Björn Andersson
15 Sep 2017
15 Sep 2017
Foto: Thorengruppen AB

Vad är syftet med samarbetet?
– Vi ska lära oss av Friends hur vi ska kunna jobba systematiskt framöver. Det handlar om att få stöd i vår analys av situationerna på skolorna. Vi märker att kränkningar, framför allt näthat, har ökat. Friends är inte ute så mycket i gymnasieskolor men vi tänkte att det är bra att ta in dem även där. Så vi har med alla våra 27 gymnasieskolor. Vi har lite för stora variationer i arbetet mot kränkningar på våra skolor.

Vi märker att påhopp på internet drabbar våra elever.

Vad ska Friends medarbetare göra?
– De ska bland annat genomföra enkäter, en för elever och en för personalen. De ska också träffa fokusgrupper med elever och intervjua dem på varje skola. Resultaten kommer att återföras till skolornas ledning. Dessutom ska Friends genomföra en utbildningsdag för personalen.

Friends har fått kritik för arbetet med kamratstödjare. Är det inget som får er att dra öronen åt er?
– Alla organisationer får kritik mer eller mindre. Vi tror att vårt arbete med Friends kommer att vara bra för våra skolor. De kliver inte in och gör något själva utan det är ett samarbete med rektorer, personal och elever.

Är samarbetet ett sätt att dra ner på elevvårdspersonalen?
– Nej, tvärtom. Syftet är att stärka vår centrala elevhälsa med det här samarbetet. Viktigt är att motverka psykisk ohälsa och arbeta förebyggande mot kränkningar.

Hur har ni märkt att kränkningarna ökat?
– Alla kränkningar rapporteras och vi märker att påhopp på internet drabbar våra elever.

Vad kostar samarbetet med Friends?
– Det vill jag inte uttala mig om. Det är en rejäl satsning och den har tagits emot väl av rektorer och lärare.

ur Lärarförbundets Magasin