Läs senare

3 frågor …

... till Karolina Broman, universitets­lektor vid Umeå universitet och gymnasielärare i biologi och kemi, som är en av fyra nya ämnesdidaktiska ambassadörer inom naturvetenskap och teknik, utsedda av NATDID.

28 Okt 2016

Vad går uppdraget ut på?
– Vi ska vara direktkontakter mellan den ämnesdidaktiska forskningen inom naturvetenskap och teknik på olika lärosäten och skolverksamheten. Vår förhoppning är att få till möten med lärare fysiskt, digitalt och analogt. Digitalt kan det handla om att sammanfatta den didaktiska forskning som bedrivs i Sverige på ett sätt som är lättillgängligt för lärarna.

I förra numret av Tidningen Gymnasiet riktade studentorganisationer kritik mot lärarutbildningarna för brister i ämnesdidaktiken. Håller du med om kritiken?

– Ja, delvis. Samtidigt vet jag att det ser väldigt olika ut på olika universitet och olika lärarutbildningar. Jag är själv programansvarig för både ämneslärar-utbildningen och kompletterande pedagogisk utbildning, KPU, här i Umeå. För många naturvetare är KPU vägen till att bli ämneslärare. Många har disputerat tidigare och har redan djupa ämneskunskaper. Förordningen för KPU säger inget om att utbildningen ska innehålla någon ämnesdidaktik, men varje lärosäte kan ändå addera det. Det har vi gjort. Jag kan inte uttala mig om de politiska beslut som ligger bakom förordningen, men kan konstatera att vi bytt utbildningsministrar flera gånger utan att detta ändrats. Man tycker väl att det finns annat som är viktigare.

Hur skulle du själv som gymnasielärare ha utnyttjat en ämnesdidaktisk ambassadör?

– Jag tror starkt på möten öga mot öga och skulle föreslagit läsecirklar där man träffas och diskuterar forskningstexter som man läst i förväg. Gärna med olika kategorier av lärare inom samma ämne, men från olika skolor och förskolor. I läraravtalet står att man ska ha 104 timmars kompetensutvecklingstid per år, och det är de timmarna vi ambassadörer kommer att försöka få en del av. I en artikel i Lärarnas tidning stod det att många städar på sin fortbildningstid. Vi får spela lite på skolledarnas dåliga samvete här! 

ur Lärarförbundets Magasin