Ingår i temat
Elevmakt
Läs senare

150 år av elevdemokrati

av Per Bengtsson
10 Feb 2017
10 Feb 2017

1862

Sveriges första elevkår bildas på Tekniska läroverket i Borås. Ett syfte med kåren är att köpa in ingenjörsringar, som visar vilken årskurs eleverna går i: första ring, andra ring, osv. I dag finns företaget Elevera som drivs av elevorganisationerna och säljer studentmössor till gymnasieelever.

Lundsbergs skola. Foto: TT

1913

Tromannarådet inrättas på Lundsbergs skola. Skolledningen utser en troman och en vice troman vid varje elevhem. De ska vara goda föredömen för de andra eleverna. Systemet anses vara starten för skolans ökända kamratuppfostran.

1938

Den första nationella organisationen för landets elevkårer bildas: Statens tekniska skolors elevförbund. Kårerna ordnar bland annat skoldanser och säljer läromedel med rabatt.

1946

Skolkommissionen vill se mer demokrati i skolan, som ska bli en ”byggsten i det demokratiska samhället”.

1952

Sveriges elevråds centralorganisation, Seco, grundas. Några av de frågor man driver är att avskaffa morgonbönen och ersätta kristendomsämnet med religionskunskap.

1959

Den första elevriksdagen hålls. Där träffas representanter för landets olika elevorganisationer.

1961

Operation dagsverke anordnas för första gången på initiativ av elevorganisationerna. Tanken är att eleverna ska arbeta en dag för att samla in pengar till skolprojekt i andra länder. I dag ansvarar Unicef för Operation dagsverke.

Carl Bildt, styrelseledamot i Sveriges elevkårer, hälsar en lärare välkommen tillbaka efter strejken. Foto: TT

1966

Under den stora lärarstrejken tar elevorganisationerna över undervisningen på svenska skolor under några veckor.

1977

Enligt arbetsmiljölagen ska en elev som har utsetts till elevskyddsombud få den ledighet från skolarbetet som behövs för uppdraget.

1995

Elevombudsmannen inrättas med stöd av Allmänna arvsfonden. Uppgiften är att upplysa om elevers rättigheter.

2000

Demokratiutredningen slår fast att skolan ska vara en demokratisk arena som tillåter oenighet: ”Eleverna ska få uppleva demokrati i praktiken.”

Seher Yilmaz.

2004

Seher Yilmaz, i dag ordförande i Rättviseförmedlingen, blir ordförande i Elevorganisationen. Hon är en av många makthavare som börjat sin karriär i elevkåren. Även Carl Bildt, Mona Sahlin, Jonas Sjöstedt och Björn von Sydow har haft styrelse- och förtroendeuppdrag genom åren.

2011

I nya skollagen behandlas elevers inflytande i kapitel 4, paragraf 9–17. Bland annat står att: ”Elevernas och deras sammanslutningars arbete med inflytandefrågor ska […] stödjas och underlättas.”

Alla artiklar i temat Elevmakt (8)

ur Lärarförbundets Magasin