Läs senare

”Vissa står och bankar på dörren”

Bestraffa med utelåsning eller locka med en rolig lektionsstart. Metoderna skiftar när lärare ska få elever att passa tiden.

02 Dec 2015

Illustration: Lars FiskePå Jessikas skola finns det elever som gör en hel show av sina sena ankomster.
– De går ett varv i klassrummet och highfivar sina kompisar för att verkligen hamna i centrum för allas uppmärksamhet.

Men hon är luttrad.

– Det här är en problemskola med mycket stök och lärarna får jobba hårt med ordningsfrågor över huvud taget, förklarar hon.

Därför finns det tydliga gemensamma ordningsregler, bland annat kring sen ankomst. Vissa lärare tillämpar dem slaviskt men Jessika anpassar metod efter klass. Det finns trots allt klasser där eleverna sköter sina sena ankomster snyggt, tycker hon.

– De glider in diskret och visar samtidigt på mobilen att det har varit störningar i kollektivtrafiken.

I sådana klasser tycker hon att det är okej att låta elever droppa in. Men i de stökigare klasserna håller hon dörren låst under lektionens inledning och under den tiden får de punktliga eleverna feedback på saker de gjort.

– Det är något eleverna värdesätter. Ingen vill bli stående utanför klassrummet och missa feedbacken.

Hon berättar att vissa elever blir vansinniga och står och bankar på den låsta dörren. Men efterhand blir det färre sena ankomster.

– Till och med de som struntar i skolan ogillar att vänta i korridoren, konstaterar Jessika.

Men hon tycker inte man kan vara lika hård mot alla.

– Vissa elever har det jättejobbigt hemma och det är en prestation bara att de tagit sig till skolan. Då måste man uppmuntra dem även om de är en kvart sena.

Karin som är gymnasielärare och specialpedagog tror inte att det går att uppfostra fram punktlighet:

– Jag måste se till att eleverna känner sig välkomna även när de är sena. Annars kommer de kanske inte alls.

Hon försöker planera och organisera sina lektioner så att eleverna vet hur de börjar och vill vara med från start.

– Jag brukar börja med dagens ord eller nyhet. Ibland får eleverna visa sina favoritklipp på Youtube. Det vill alla vara med på, säger Karin.

Hon har hört kollegor klaga över att sena elever stör deras genomgångar.

– Jag brukar fråga om det är nödvändigt att ha genomgången i början. Det kanske är just den som eleven vill slippa.

Hon tror inte att elever är sena för att de vill jävlas.

– Det kan ju ha hänt något. Om jag skulle låsa dörren blir det krig och dessutom har jag ju ansvar för eleven utan att ha kontroll över situationen. Var är eleven om jag inte låter henne komma in?

Jessika och Karin heter något annat i verkligheten.

Olika kulturer på olika program

Synen på sena ankomster verkar skilja sig åt mellan yrkesprogram och högskoleförberedande program, enligt Marcus Samuelson, docent i pedagogik som har forskat om ordningsstörningar.

Han har träffat flera lärare på högskoleförberedande program som använder den låsta dörrens taktik. Sena elever får vänta utanför tills läraren är klar med sin genomgång.

– Det signalerar att genomgången är en angelägen verksamhet och klasskamraterna inte får störas, förklarar Marcus Samuelson.

Eleverna som stängs ute märker att en sen ankomst får negativa konsekvenser.

– De går miste om viktig information i lärarens genomgång och får i högre grad klara lektionen på egen hand.

Lärare som använder metoden upplever att den är effektiv.

– De säger att de inte behöver göra det här särskilt många gånger innan eleverna reglerar sitt eget beteende och börjar komma i tid.

Lärare på yrkesprogrammen har delvis andra metoder och en större förståelse för sena ankomster, enligt Marcus Samuelsson.

– Där tar man hänsyn till att många elever har en misslyckad skolgång bakom sig och saknar studiemotivation.

Lärarna på yrkesprogrammen jobbar därför mer med motiverande samtal. De trycker på vikten av att lära sig passa tider inför det kommande arbetslivet.

Vilken metod är då bäst för att komma till rätta med sena ankomster?

– Man kan egentligen använda vilken metod som helst bara eleverna förstår logiken och argumenten bakom.

På Jessikas skola:

  • rapporteras sen ankomst som frånvaro
  • underrättas vårdnadshavarna via sms
  • låses dörren vid lektionsstart
  • tas ett samtal med eleven om hen kommit riktigt sent

Får man låsa?

Systematiskt utestängande av elever, oavsett anledning till den sena ankomsten, kan komma i konflikt med elevens rätt till utbildning. Skolinspektionen har kritiserat en gymnasieskola för en ordningsregel som innebar att elever som kom för sent utestängdes från resterande del av lektionen.

(Källa: Anna Sundborg, jurist på Skolverket)

ur Lärarförbundets Magasin