Läs senare

Varnar för känsligt innehåll

Elever som kräver att bli varnade för obehagliga inslag i undervisningen. Det har blivit en ny utmaning för lärarna på Globala gymnasiet i Stockholm.

22 Okt 2015
Varnar för känsligt innehåll

Vad vill eleverna bli varnade för?

– Det kan vara våldtäktsscener eller rasism i filmer och böcker som används i undervisningen. Men det kan också vara skildringar av heterosexuell kärlek mellan vita personer som upplevs som normförstärkande, säger Pernilla Ericols, rektor på Globala gymnasiet.

Är det skolans uppgift att skydda elever från det som är obehagligt och stötande?

– Det är komplicerat. Man kan fråga sig hur tryggt, lugnt och säkert det ska vara i en undervisningsmiljö. I lärandet ligger att konfronteras med olika åsikter och skakas om i sina grundvalar. Samtidigt kan det vara lättare att ta upp svåra saker om vi förbereder eleverna genom att triggervarna.

I begreppet ligger väl också att mottagaren ska kunna välja bort innehåll som avsändaren varnat för. Funkar det i en skola?

– Ibland kan det vara svårt att förena med kunskapskraven. Det har hänt att elever inte velat ta del av teorier som lyfter fram biologiska förklaringarna till mänskligt beteende snarare än sociala. Då måste vi vara tydliga med att det kan få konsekvenser för elevens betyg i ämnet.

Kommer ni att tillämpa triggervarningar hos er och vad ska ni i så fall varna för?

– Vi har ingen färdig lösning. Frågan ingår i ett pågående värdegrundsarbetet som så småningom ska mynna ut i någon slags programförklaring.

Trigger warning

Begreppet började användas på feministiska forum på nätet för att varna för innehåll som kan trigga igång stressreaktioner eller destruktivt beteende. En text som skildrar sexuellt våld kan till exempel föregås av en varning så att personer som utsatts för våldtäkt kan välja bort att läsa texten.

Begreppet har utvidgats till att omfatta varningar för en mängd olika ämnen som rasism, droger och ätstörningar. Trigger warnings är vanligt på amerikanska college och förekommer också på genusvetenskapliga institutioner i Sverige.

ur Lärarförbundets Magasin