Läs senare

Den legitime snickaren

18 Jun 2014

Jag har idag erhållit min lärarlegitimation. Nu får jag officiellt sätta betyg på mina elever. Hurra! Frågan är bara i vad.
På Skolverket ansåg man att min legitimation som finsnickare skulle innefatta ett antal hantverksämnen, men utan att ange inom vilken inriktning. Innebär detta att jag, förutom i finsnickeri, får utbilda och sätta betyg även i till exempel hovslageri eller något annat hantverk som jag finner intressant?

Det tycks också vara så att man som yrkeslärare förväntas undervisa även i andra ämnen än de man legitimerats för. Två exempel är i detta fall Entreprenörskap och Datorstyrd produktion. Entreprenörskap ingår som en gymnasiegemensam kurs som man inte kan välja bort. Alla elever på hantverksprogrammet ska läsa detta, och vi som yrkeslärare förutsätts undervisa i det. Digital produktion ingår i det centrala innehållet i flera av finsnickerikurserna och även där förutsätts att yrkeslärararen är undervisande. Problemet är att min legitimation, trots yrkande, inte innefattar dessa båda ämnen.

Man skulle kunna fråga sig hur Skolverket resonerar när de inför nya ämnen i en utbildning, och som inte går att välja bort, samtidigt som man inte legitimerar de lärare som förväntas undervisa i dem. Å andra sidan är legitimationen inte ett krav för yrkeslärare, bara för lärare i gymnasiegemensamma ämnen, så det kan väl kvitta då. Samtidigt kan man ställa sig frågan varför yrkesämnet inte ses som lika viktigt som de gymnasiegemensamma ämnena. Yrkesämnet är trots allt elevernas huvudämne och upptar cirka 50 procent av deras tid i skolan och kan därför ses som deras viktigaste ämne. Det är inom yrkesämnet eleverna skall jobba efter sin utbildning. Rimligen borde kravet på legitimation gälla även yrkeslärarna, om det nu över huvud taget skall finnas lärarlegitimationer, och naturligtvis måste yrkeslärare kunna bli legitimerade i de ämnen de förväntas undervisa i.

ur Lärarförbundets Magasin